Bloková forma výučby

V akademickom roku 2022 - 2023 vám ponúkame nasledovnú blokovú výučbu:

Turistický kurz

Lyžiarsky a Snowboardový kurz

Turistický výlet

Cyklistický výlet

Vodná turistika