Bloková forma výučby

V akademickom roku 2019 - 2020 vám ponúkame nasledovnú blokovú výučbu:

Turistický kurz

Lyžiarsky a Snowboardový kurz

Turistický výlet

Cyklistický výlet

Vodná turistika