Dôležité oznamy

Vodná turistika

OZNAM

 

VODNÁ TURISTIKA - začíname posledný marcový týždeň, t.j.

Streda 27.3.2019 o 13:00

Miesto: Lodenica FaF UK pri Botanickej záhrade v Karloveskej zátoke

 

                                                                                         KTVŠ

Turistika - Vysoké Tatry

Prosíme všetkých študentov, ktorí majú záujem, aby sa prihlásili do 15.4.2019 osobne alebo emailom p. Ludvigovi (ludvigfpharm.uniba.sk).