Dôležité oznamy

Testy pohybovej výkonnosti ZS

Testy pohybovej výkonnosti sú jednou z požiadaviek pre študentov ktorí si zvolili telesnú výchovu ako povinne voliteľný predmet (TV1-4).
- Testy pohybovej výkonnosti sa budú robiť iba v priebehu prvého výučbového týždňa. V zimnom semestri to je termín: 24.9. - 28.9.2018. Náhradný termín na absolvovanie testov NEBUDE !!!
- Výučba pohybových aktivít, tak ako si ich vybrali a prednáška, bude prebiehať až po absolvovaní týchto testov, teda začína dňom 1.10.2018

Termíny:

V týždni  24.9.2018 – 28.9.2018

TERMÍNY TESTOV PRE 1.ročník

24.9. PONDELOK 13:00 – 14:30 (1 FA, 1 Bc)

25.9. UTOROK 08:30 – 10:00 (1FA, 1 Bc)

26.9. STREDA 09:30 – 11:00 (1 FA, 1 Bc)

                         11:30 – 13:00 (1 FA, 1Bc)

27.9. ŠTVRTOK 09:30 – 11:00 (1 FA, 1 Bc)

                           11:30 – 13:00 (1 FA, 1Bc)

28.9. PIATOK 08:30 – 10:00 (1 FA, 1Bc) 

 

TERMÍNY TESTOV PRE 2.ročník

24.9. PONDELOK 15:00 – 16:30 (2 FA, 2 Bc)

25.9. UTOROK 11:30 – 13:00 (2 FA)

                          14:30 – 16:00 (2 FA, 2 Bc)

26.9. STREDA 14:00 – 15:30 (2 FA, 2Bc)

27.9. ŠTVRTOK 14:00 – 15:30 (2 FA, 2 Bc)

28.9. PIATOK 10:30 – 12:00 (2 FA, 2 Bc)