Dôležité oznamy

Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti ZS 2022/2023

 

POKYNY PRE 1. a 2. ročník, študijný odbor farmácia a zdravotnícke potreby

Vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti na predmete telesná výchova sa uskutočnia druhý výukový týždeň zimného semestra akademického roku 2022/2023

TERMÍN: 26.9. – 30.9.2022

MIESTO: Veľká telocvičňa na ul. Odbojárov 10, (suterén oproti jedálni)

PRIHLASOVANIE: prihlasovať sa budete v Ais v sekcii priebežné hodnotenie na vypísané termíny, ktoré sa vám nesmú prelínať s inými hodinami

Nechajte si dostatočnú časovú rezervu na prechod na ostatné hodiny!!!! Testovanie potrvá 60 minút.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ: oblečenie vhodné na pohybovú aktivitu, tričko, tepláky a tenisky s bielou podrážkou, malú fľašku s vodou na pitie (rúško/respirátor)

AKÉ TESTY BUDETE ABSOLVOVAŤ: vstupné testy všeobecnej pohybovej výkonnosti sú rozdelené do 3 kategórií

  • Somatometria – telesná výška a váha, obvodové miery, kožné riasy, monitor telesnej stavby
  • Motorické testy – úklony a predklon trupu, vertikálny výskok, statická rovnováha, člnkový beh 4x10 m, výdrž v zhybe, hod 2 kg loptou, skok do diaľky, sed-ľah
  • Funkčné testy - Ruffierov test, tlak krvi

Pri akomkoľvek príznaku ochorenia sa spojíte mailom so svojím vyučujúcim a v ŽIADNOM!!! prípade sa nedostavíte osobne na testovanie alebo KTVŠ.

OZNAM - VODNÁ TURISTIKA

 
 
 

Základné informácie o výučbe vodnej turistiky.

Výučba začína od 19.9.2022 nasledovne:

Pondelok 19.9.2022...........15:30-18:00

Streda:     21.9.2022...........09:30-12:00

 

Výučba prebieha prvých 6 týždňov zimného semestra, posledná hodina je v týždni od 24.10.-28.10.2022

Doneste si so sebou veci na kompletné prezlečenie (krátke-dlhé tričko, tepláky, mikinu, tenisky, ponožky....) ostatné informácie sa dozviete na úvodnej hodine.

Miesto: Botanická 11, 841 04, Bratislava – Karloveská zátoka (Lodenica FaF UK)