Podmienky udelenia zápočtov a kreditov

Požiadavky na udelenie kreditu z TV ZS 2023/2024 Telesná výchova 1 a 3

Predmet „Telesná výchova 1 a 3“

Študijný program: Farmácia
                              Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 
1. Absolvovanie testov „Pohybovej výkonnosti“ v týždni 22.9. – 28.9.2023 – účasť POVINNÁ
- v AIS budú od pondelka 18.9.2023 k dispozícii termíny, na ktoré sa môžete prostredníctvom AIS prihlásiť.
- prihlasovanie bude v AIS spustené v utorok 19.9.2023 o 21:00 hod.
- testovanie bude prebiehať v telocvični na Odbojárov 10 (tam, kde je Katedra telesnej výchovy a športu) – v suteréne, pri výťahu pod dekanátom.
- prineste si so sebou veci ako na bežnú hodiny telesnej výchovy (tenisky používané iba vnútri a oblečenie vhodné na cvičenie)
- pri voľbe termínu myslite na to, že testovanie bude trvať minimálne 60 minút a tento čas by sa Vám nemal kryť s inou hodinou.
 
2.  100 % účasť na hodinách predmetu „Telesná výchova“
- všetky formy výučby (týždenná aj bloková) začínajú 18.9.2023 (pondelok) podľa rozpisu v rozvrhu (všímajte si čas a miesto, kde sa bude hodina vyučovať + vyučujúceho) 

- praktická výučba začína hneď v prvom výučbovom týždni takže budete potrebovať aj veci na cvičenie !

3. V priebehu semestrálnej výučby je možnosť nahradiť si 4 vynechané hodiny, iba u učiteľa ku ktorému je študent/ka prihlásený/ná na začiatku semestra

4. Formy nahrádzania:
- účasť na športovej akcii 11.10.2023 pHýb sa Farmácia
- účasť na workshope       zimný semester
- účasť na Turistickom výlete (max. 2x v priebehu jedného semestra) – termíny budú aktualizované priebežne na FB, webovej stránke KTVŠ a v skupinách Ms Teams.

V ZÁUJME KAZDÉHO ŠTUDENTA/KY JE PRIEBEŽNÁ KONTROLA ÚČASTI

(v prezenčných hárkoch u učiteľa) NA HODINE TV.