Podmienky udelenia zápočtov a kreditov

Program FARMÁCIA

- Povinne voliteľný predmet pre študentov 1. až 4. ročníka (4 semestre). 1 semester = 1 kredit. (TV 1,2,3,4)

Požiadavky pre udelenie kreditov

TV1 (zimný semester):

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

priebežné testy pohybovej výkonnosti (december) 

TV2  (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj) 

TV3 (zimný semester)

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

priebežné testy pohybovej výkonnosti (december) 

TV4 (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (100% účasť)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

Program Zdrav. a Diag.Pomôcky

- Povinný predmet pre 1. a 2. akademický rok. 

Požiadavky na udelenie zápočtu

TV1 (zimný semester):

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (december) 

TV2  (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

Požiadavky TV3 (zimný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie)

vstupné testy pohybovej výkonnosti (september)

priebežné testy pohybovej výkonnosti (december)

Požiadavky TV4 (letný semester)

aktívna účasť na hodinách (možnosť jednej absencie) 

výstupné testy pohybovej výkonnosti (máj)

Študenti programu Zdrav. a diag. pomôcky (I. a II. ročník) zaradení lekárom do 4. zdravotnej skupiny (TVO4)

nahlasujte sa v prvý výučbový týždeň na KTVŠ u PaedDr. Tibenskej, PhD.  priniesť na začiatku semestra potvrdenie od lekára na príslušný semester

1. ročník - zápočet získate na základe udelenia a vypracovania seminárnej práce 

2. ročník - zápočet získate na základe udelenia a vypracovania seminárnej práce

- študenti zaradení do TVO 4 sa nezapíšu do AIS-u na konkrétne hodiny TV!

• Záujmová športová činnosť - pre všetkých študentov štúdia, ktorí už absolvovali TV 1,2,3,4. 

Požiadavky na udelenie kreditu z TV 2022/2023

 

Predmet „Telesná výchova 1 a 3“
Študijný program: Farmácia
                              Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
 
1. Absolvovanie testov „Pohybovej výkonnosti“ v týždni 26.9. – 30.9.2022 – účasť POVINNÁ
- v AIS budú od pondelka 19.9.2022 k dispozícii termíny, na ktoré sa môžete prostredníctvom AIS prihlásiť.
- prihlasovanie bude v AIS spustené v stredu 21.9.2022 o 22:00 hod.
- testovanie bude prebiehať v telocvični na Odbojárov 10 (tam, kde je Katedra telesnej výchovy a športu) – v suteréne, pri výťahu pod dekanátom.
- prineste si so sebou veci ako na bežnú hodiny telesnej výchovy (tenisky používané iba vnútri a oblečenie vhodné na cvičenie)
- pri voľbe termínu myslite na to, že testovanie bude trvať minimálne 60 minút a tento čas by sa Vám nemal kryť s inou hodinou.
 
2.  100 % účasť na hodinách predmetu „Telesná výchova“
- všetky formy výučby (týždenná aj bloková) začínajú 19.9.2022 (pondelok) podľa rozpisu v rozvrhu (všímajte si čas a miesto, kde sa bude hodina vyučovať + vyučujúceho) 

- praktická výučba začína hneď v prvom výučbovom týždni takže budete potrebovať aj veci na cvičenie !

3. V priebehu semestrálnej výučby je možnosť nahradiť si 4 vynechané hodiny. 

 
4. Formy nahrádzania:
- účasť na športovej akcii 20.10.2022 pri príležitosti 70-teho výročia založenia FaF UK
- účasť na workshope       05.10.2022
- účasť na workshope       19.10.2022
- účasť na Turistickom výlete (max. 2x v priebehu jedného semestra) – termíny budú aktualizované priebežne na FB, webovej stránke KTVŠ a v skupinách Ms Teams.