Podmienky udelenia zápočtov a kreditov

PREZENČNÁ FORMA

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV ZS 2021/2022


Potrebné je absolvovať 12 cvičení.

Nie je možné nahrádzať si zameškanú hodinu v iný deň s inou skupinou ! (nahrádzanie je možne iba dištančne).

Cvičenia budú prebiehať výhradne outdoor verziou – treba si zabezpečiť oblečenie a obuv.

Týždenná forma výučby.: Cvičenia v Parku „Jama“ pri FaF UK, resp. po dohode s vyučujúcim v okolí fakulty. Stretnutie je na Katedre telesnej výchovy na Odbojárov 10 – suterén.

Bloková forma výučby.: vodná turistika (lodenica FaF UK). Výučba prebieha v prvej polovici semestra. Presné informácie sú na webovej stránke KTVŠ FaF UK. Stretnutie je priamo v lodenici FaF UK.

Turistické výlety: forma docvičovania, predpokladaný deň je piatok (1x účasť na výlete = nahradené 2 hodiny TV). Podrobné informácie sú na webovej stránke KTVŠ FaF UK .

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v konverzácii).

DIŠTANČNÁ FORMA

POŽIADAVKY NA UDELENIE KREDITU/ZÁPOČTU Z TV ZS 2021/2022

Potrebné je absolvovať 12 cvičení

Cvičenia Vám budú posielané každý pondelok do vašej skupiny v MS Teams, máte 6 dní na to, aby ste cvičenie absolvovali (najneskôr však dovtedy, keď Vám bude v MS Teams poslané nové video s cvičením).

Budeme vám posielať cvičenia, ktoré je možné cvičiť v domácom prostredí s vlastnou hmotnosťou tela, prípadne s dostupným „náčiním“, ktoré doma určite máte alebo dostanete zapožičané z KTVŠ.

Vzhľadom k tomu, že Vás nechceme stresovať cvičením v presnom čase, ktorý máte v rozvrhu (čo by Vám pravdepodobne spôsobovalo organizačný problém) potrebujeme od Vás spätnú informáciu, že ste si cvičenie odcvičili.

Preto nám z odcvičeného cvičenia budete posielať Time-Lapse videá (návod na inštaláciu).

Splnenie úlohy za daný týždeň posielajte svojmu vyučujúcemu v Microsoft Teams v konverzácii. Neposielajte svoje týždenné správy do celej skupiny, aby ste sa nezahltili veľkým počtom hlásení navzájom.

 

Ak by ste mali s plnením úloh zdravotné alebo iné problémy, kontaktujte svojho vyučujúceho čo najskôr (v konverzácii).