Workshopy

ŠPORTOVÉ WORKSHOPY

V zimnom semestri akademického roku 2022/2023 organizuje Katedra telesnej výchovy a športu pokračovanie série workshopov zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu a možnosti jeho implementácie do denného režimu študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Bližšie informácie nájdete TU.