Workshopy

Športový workshop

Milí študenti a kolegovia.

Prvý tohtoročný workshop prebehol 20.03.2024 na katedre telesnej výchovy a športu. Účasť bola hojná. Vyše 70 študentiek a zamestnancov prišlo na cvičenie DNS a PILATES. Cvičeniu predchádzalo krátke oboznámenie sa s problematikou a vysvetlenie hlavných princípov dvoch rehabilitačných metód.

Tešíme sa z vysokej účasti a záujmu.

Do budúcna bude naša katedra telesnej výchovy a športu organizovať ďalšie športové workshopy, o ktorých Vás budeme informovať v predstihu.

Športový workshop

V letnom semestri akademického roku 2023/2024 organizuje Katedra telesnej výchovy a športu športový workshop s názvom DNS a PILATES, zameraný na správne cvičenie pri poruchách pohybového aparátu, ale aj ako prevencia zranení a propagáciu zdravého životného štýlu pre študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. 

ŠPORTOVÉ WORKSHOPY

V predchádzajúcom období sme zorganizovali na Katedra telesnej výchovy a športu série športových workshopov zameraných na propagáciu zdravého životného štýlu a možnosti jeho implementácie do denného režimu študentov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Bližšie informácie nájdete TU.