Dištančné náhradné/opravné štátne skúšky

Oznam o konaní dištančnej náhradnej/opravnej štátnej skúšky a zverejnenie prepojenia na audio-prenos


Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

Začiatok:
od 14:00
Komisia č. 1
Bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky 
17. 08. 2021predseda:
doc. T. Tesař
Kliknutím sem sa pripojíte na schôdzku

 

 

Oznam o konaní dištančnej náhradnej/opravnej obhajoby záverečnej práce a zverejnenie pripojenia na audio-prenos

 

Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón"

 

Bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP) 
- náhradná/opravná štátna skúška z predmetu Obhajoba bakalárskej práce
23.08.2021

Katedra organizácie a riadenia farmácie, ZDP, 09:00 

Kliknutím sem sa pripojíte na schôdzku