Skúšobné komisie náhradných/opravných štátnych skúšok

Oznam o konaní náhradného/opravného termínu štátnej skúšky

Oznamujeme študentom dátum konania náhradného/opravného termínu štátnej skúšky z predmetov Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky v akademickom roku 2020/2021.

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky bude prebiehať dňa 17. augusta 2021 od 14.00 h online prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Informácie budú študentom zasielané na univerzitné mailové schránky.


Komisia č. 1

17.08. 2021

Sieň vedeckej rady

 

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MSc. (HTA) – predseda

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

RNDr. Svetlana Dokupilová, PhD.

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD. 

 


Náhradníci:

 

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

PharmDr. Jana Kubíková, PhD., MBA

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

 

V Bratislave  05. 08. 2021