Prihlasovanie na náhradné/opravné štátne skúšky

Na náhradnú/opravnú štátnu skúšku z predmetov Zdravotnícke pomôcky, Diagnostické pomôcky a Obhajoba bakalárskej práce sa môžu študenti 3. roku štúdia prihlasovaťť 

 

od 6. augusta 2021 do 8. augusta 2021

 

Študenti sa záväzne prihlasujú prostredníctvom systému AIS2.

 

Pred konaním štátnej skúšky musí mať študent úspešne absolvované všetky skúšky zapísané vo svojom študijnom pláne vybrané z ponuky predmetov schváleného študijného programu, získať za ne minimálne 168 kreditov (povinné + povinne voliteľné predmety) a vloženú elektronickú verziu záverečnej práce v určenom termíne do systému AIS.