Náhradný / opravný termín štátnych skúšok

Náhradný / opravný termín štátnych skúšok

Vážení študenti,

náhradný/opravný termín zimných štátnych skúšok pre ak. r. 2018/2019 sa bude konať 18. marca 2019.

Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa uvedeného termínu, sa musia na základe čl. 26 ods. 17 platného študijného poriadku FAF UK prihlásiť prostredníctvom písomnej žiadosti do 8. marca 2019 vrátane.

Žiadosť musí byť doručená poštou alebo osobne na adresu študijného oddelenia Farmaceutickej fakulty UK.

V prípade, že nebude dodržaný termín dodania žiadosti, študent nebude zaradený na termín a bude môcť absolvovať štátne skúšky až nasledujúci akademický rok.

 

 

Zloženie komisie