Skúšobné komisie pre štátne skúšky

Oznam o konaní riadneho termínu štátnej skúšky

 

Oznamujeme študentom dátum konania a zloženie komisií riadneho termínu štátnej skúšky z predmetov: Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia v akademickom roku 2018/2019.

 

Riadny termín štátnej skúšky v slovenskom jazyku bude prebiehať v dňoch                           28. januára 2019 až 31. januára 2019 od 8:00 h v Seminárnych miestnostiach (1. posch. na katedre jazykov) v budove na Odbojárov 10,  Bratislava.

 

Komisia č. 1         dňa  28. 01. – 31. 01. 2019      Seminárna miestnosť č. 1

 

prof. Ing. Milan Nagy, CSc. predseda

prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc.

PharmDr. Elena Ondriašová, CSc.

 

Komisia č. 2         dňa  28. 01. – 31. 01. 2019      Seminárna miestnosť č. 2

 

doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. predsedníčka

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

 

Komisia č. 3         dňa  28. 01. – 31. 01. 2019      Seminárna miestnosť č. 3

 

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. predsedníčka

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD.

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

 

Komisia č. 4         dňa  28. 01. – 31. 01. 2019       Seminárna miestnosť č. 5

 

doc. RNDr. Eva Račanská, CSc. predsedníčka

doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD.

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

PharmDr. Marek Máťuš, PhD.

 

Náhradníci:

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc .

PharmDr. Vladimír Garaj, PhD.

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

Mgr. Diana Vavrincová, PhD.