Tehotenské štipendium

Od 1. 4. 2021 sa otvorila možnosť podať žiadosť o tehotenské štipendium podľa § 96 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne a vypláca sa od 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Žiadosť spolu s prílohami je potrebné podať rektorovi prostredníctvom Oddelenia vzdelávania a sociálnych vecí RUK.

Prílohy:
Potvrdenie od lekára (pdf)
Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia (pdf)