Farmaceutická technológia (1)

Vážení študenti! V tejto záložke sú vám okrem iného poskytnuté vybrané kapitoly zo skrípt Farmaceutická technológia – návody na laboratórne cvičenia (Mikušová et al.), ktoré budete potrebovať na úspešne absolvovanie laboratórnych cvičení. Upozorňujeme, že je to zatiaľ pracovná verzia a môžu sa teda vyskytnúť chyby alebo nezrovnalosti. Preto prosíme o trpezlivosť a nahlásenie prípadnej chyby alebo nejakého nápadu na zlepšenie – konkrétnemu autorovi danej kapitoly.  Je vhodné mať vytlačenú kapitolu na dané laboratórne cvičenie alebo ju mať k dispozícii v inej forme (tablet, smartfón atď.). 

Upozorňujeme, že na prístup k elektronickým skriptám je potrebné prihlásiť sa pomocou vašej mailovej adresy uniba.sk (v pravo hore).

V PRÍPADE, ŽE SI STIAHNETE NA ZAČIATKU SEMESTRA VŠETKY KAPITOLY – JE POTREBNÉ PRED KAŽDÝM CVIČENÍM SKONTROLOVAŤ, ČI MÁTE K DISPOZÍCII NAJAKTUÁLNEJŠIU VERZIU S NAJNOVŠÍMI OPRAVAMI A DOPLNKAMI (DÁTUM NA KONCI NÁZVU SÚBORU PDF).

Prajeme veľa síl a zdravia k štúdiu! 

~ autorský kolektív

Informačný list predmetu

Sylabus predmetu

Organizácia laboratórnych cvičení