Správna výrobná prax v oblasti liečiv

Informačný list predmetu

Sylabus predmetu

Skriptá: Postupy a správna prax pri výskume, vývoji a výrobe liekov (D. Matušová, K. Bauerová, J.Tomasch), 2021