Biochémia

Garant:

RNDr. František Bilka, PhD.

 

Prednášajúci:

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

RNDr. František Bilka, PhD.

PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.

 

Týždenný rozsah výučby:

Prednášky - 3 h

Cvičenia -  4 h

 

Infolist predmetu

 

Sylaby

Podklady k prednáškam

 • Podklady: aminokyseliny, proteíny, enzýmy, koenzýmy
 • Biologické membrány
 • COVID-19 Hormóny
 • COVID-19 Biochémia v lekárni I
 • COVID-19 Biochémia v lekárni II
 • COVID-19 Glykolýza
 • COVID-19 Glukoneogenéza
 • COVID-19 Pentózový cyklus, kyselina glukurónová
 • COVID-19 Metabolizmus glykogénu
 • COVID-19 OZNAM pre študentov (doc. Obložinský, Dr. Bilka)
 • COVID-19 OZNAM pre študentov 30.3.2020 (doc. Obložinský, Dr. Bilka)

 

Oznamy pre študentov

 Na laboratórne cvičenia z biochémie je nutné si priniesť:

 • plášť
 • ochranné okuliare
 • jednorázové rukavice
 • prezúvky
 • milimetrový papier a pravítko
 • skriptá

Kabáty a veľké tašky je nutné nechať v šatni!