Biochémia

Garant:

RNDr. František Bilka, PhD.

 

Prednášajúci:

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

RNDr. František Bilka, PhD.

PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.

 

Týždenný rozsah výučby:

Prednášky - 3 h

Cvičenia -  4 h

 

Infolist predmetu

 

Sylaby

 

Informácie k podmienkam a priebehu skúšky z Biochémie v LS 2022/23 je zverejnené v MS Teams.

 

Oznamy pre študentov

 Na laboratórne cvičenia z biochémie je nutné si priniesť:

  • plášť
  • ochranné okuliare
  • jednorázové rukavice
  • prezúvky
  • milimetrový papier a pravítko
  • skriptá

Kabáty a veľké tašky je nutné nechať v šatni!