Granty katedry

1. Grant VEGA 1/0145/20 „Nové antineoplastiká na báze metalokomplexov a s účinkom cieleným na mitochodrie“

Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Valentová Jindra, PhD.

2. Grant VEGA 1/0054/19 „Chemická modifikácia prírodných polyfenolových a triterpénových zlúčenín ako nástroj cieleného transportu do mitochondrií"

Zodpovedný riešiteľ: doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

3. Grant VEGA 1/0686/21 "Nanočastice striebra pripravené „zelenou“ biologickou cestou. Analýza štruktúry, antimikróbna a antineoplastická aktivita."

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.