Granty katedry

1. Grant APVV-0516-12 „MALÉ MOLEKULY V BIOMEDICÍNSKOM VÝSKUME“

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc.