Spolupráca

Kooperácie s inými pracoviskami

Katedra spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými vedeckými pracoviskami:

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky (KEÚ PZ)

Institute of Oncology, I. Chiricuţǎ Cancer Institute, Cluj-Napoca, Rumunsko

Institut für Anorganische Chemie, Universität Wien