Prístrojové vybavenie

Prístrojové vybavenie katedry a Centra excelencie bezpečnostného výskumu

HRMS (hmotnostný spektrometer vysokého rozlíšenia) ORBITRAP LTQ XL (Thermo Scientific)

LC-MS/MS systém TSQ Quantum Access MAX

 

GC-MS spektrometer  Trace GC ULTRA (Thermo Scientific)

HPLC systém Agilent 1290 Infinity
Prístroj FLASH2000 pre elementárnu analýzu (CHNS)
FT-IR spektrometer  NICOLET 6700 (Thermo Scientific)
UV-VIS spektrofotometer  GENESYS 10S (Thermo Scientific)
CD spektrometer JASCO J-815
Centrifúgy SIGMA
Microplate reader BioTek Synergy HT
Prístroj na meranie zeta potenciálu ZetaPlus (Brookhaven)
Fluorimeter na meranie dynamickej (časovorozlíšitelnej) fluorescencie, LifeSpec II (Edinburgh Instruments)
Zariadenie na meranie priemerov koloidných častic metódou dynamického rozptylu svetla Brookhaven BI9000AT
Fluorescenčný mikroskop FL2002
Vysokotlakový hydrogenačný autokláv AMAR
Počítačom riadený tenziometer Kruss K100MK2 na meranie povrchového napätia roztokov amfifilných zlúčenín
Prístrojové vybavenie pre organickú a anorganickú syntézu
Počítačom riadený merač elektrickej vodivosti WTW na meranie kritickej micelovej koncentrácie amfifilných zlúčenín

Autosampler TriPlus RSH

 

Prístroj na prípravu deionizovanej vody Millipore

 

Kombinovaný pH-meter s konduktometrickou funkciou inoLab pH7310

 

Presné váhy METTLER TOLEDO a Pioneer