Granty VEGA

Grant VEGA 1/0873/1: Vývoj nových separačných metód s MS/MS detekciou na optimalizáciu liečby nešpecifických zápalových ochorení čreva tiopurínmi

Nešpecifické zápalové ochorenia čreva (inflammatory bowel disease – IBD) sú chronickýmzápalovým ochorením, ktoré postihuje gastrointestinálny trakt a manifestuje sa predominantne v mladom veku. Tiopuríny sú účinnou a relatívne nenákladnou liečebnou modalitou pri IBD. Ich použitie je však limitované vznikom nežiadúcich účinkov u približne 10% pacientov a efekt liečby závisí od individuálneho metabolického profilu pacienta.

Monitorovanie liečby pomocou sledovania hladín farmakodynamicky účinných metabolitov tiopurínov sa zdá byť perspektívnou cestou na zlepšenie odpovede na liečbu, a aj minimalizáciu vzniku nežiadúcich účinkov. Klinický prínos tohto monitorovania liečby je však dnes limitovaný používanými analytickými metódami. Dodnes chýba komplexná vysokocitlivá a špecifická metóda pre simultánne stanovenie jednotlivých tiopurínových metabolitov-nukleotidov, akou je viac-dimenzionálna HPLC-MS/MS. Náplňou predkladaného projektu je detailná analýza metabolómu tiopurínov takouto metódou u IBD pacientov.