Inovatívne lieky vo farmakoterapii

Inovatívne lieky vo farmakoterapii

Milí poslucháči, 

v spolupráci s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) sme pre vás pripravili výnimočný kurz. Našim spoločným zámerom je priniesť do vašej prednáškovej miestnosti pohľad a názory inovatívnych farmaceutických spoločností zastúpených na Slovensku na najnovšie trendy v liečbe rôznych ochorení, pričom tieto trendy budú prezentované rešpektovanými odborníkmi z reálneho prostredia praxe (viď Sylaby prednášok).

Pre tých, čo študujú v magisterskom programe farmácia je tento kurz k dispozícii na zápis aj ako povinne voliteľný predmet (2 kredity). Vítaní sú však všetci, ktorí majú o kurz záujem. Pri absolvovaní prednášok bude váš záujem odmenený získaním certifikátu AIFP.

Kurz odporúčame najmä tým, ktorí plánujú kariérne uplatnenie v oblasti klinickej farmácie alebo zvažujú po skončení štúdia pôsobenie vo farmaceutickej spoločnosti, prípadne chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu v odboroch farmakológia alebo klinická farmácia.

 

Informačný list predmetu SK, Informačný list predmetu EN

 

Letný semester 2023/2024

SYLABY PREDNÁŠOK

Prednášajúci - vizitka

 

Nevzdáme to! Kampaň o budúcnosti liečby v Európe

 

INOVÁCIE V LIEČBE NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO

 

Vo vývoji je vyše 7 tisíc nových liekov. O liečbe budúcnosti sa učia aj slovenskí vysokoškoláci

 

Farmaceuti UK sa budú učiť o liečbe budúcnosti

 

Medium 03/2018