Základy regulačnej farmácie

Milí poslucháči,

V spolupráci s rešpektovanými expertmi Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv a vybraných farmaceutických spoločností (Novartis, Sandoz, Eli Lilly) realizujeme pre vás povinne voliteľný predmet (2 kredity) z oblasti regulačnej farmácie. Našim spoločným zámerom je priblížiť vám realitu v oblasti regulácie liekov na Slovensku (viď Sylaby prednášok) a zabezpečiť vám „evolučnú“ výhodu na trhu práce v tejto oblasti po skončení štúdia. Po úspešnom absolvovaní predmetu bude váš záujem odmenený aj získaním certifikátu.

Kurz odporúčame najmä tým, ktorí plánujú kariérne uplatnenie v oblasti klinickej farmácie alebo zvažujú po skončení štúdia pôsobenie vo farmaceutickej spoločnosti, prípadne chcú pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore klinická farmácia.

Zámery a realizácia medzinárodného vzdelávania v regulačnej farmácii (pdf)

 

Všeobecné informácie