Prvá pomoc (Mgr.)

Letný semester 2017/2018 - aktuálne informácie

Sylaby predmetu 

 

Simulačná výučba: (bude doplnené) - miesto konania: telocvičňa FaFUK

- harmonogramy s rozpisom študentov:

- inštrukcie pre registráciu pre vzdelávací portál a organizácia simulačného vzdelávania