Prvá pomoc (Bc.)

Letný semester 2019/2020 - aktuálne informácie

Milé študentky, milí študenti PVP PP.

Pre úspešné zvládnutie skúšky z predmetu PP sme vytvorili nasledujúce podmienky pre distančné vzdelávanie::

  1. Prístup na portál distančného vzdelávania v systéme Moodle (https://edu.virta.sk/pub09/<wbr />login/index.php), ktorý umožňuje študovať jednotlivé témy predmetu s cieľom ziskať vedomosti a postoje k poskytovaniu PP a úspešne vykonať skúšku. Skúška bude realizovaná formou testu.
  2. Príprava na skúšku a skúška:
  • Je pripravený tzv. Tréningový test (charakteristika testu je popísaná na portáli), ktorý je pre študentov otvorený od 6.4.2020 do 30.8.2020. Učelom je pripraviť sa na
  • Ostrý test (charakteristika uvedená na portáli). Test bude otvorený od 25.5. do 25.6.2020 (skúšobné obdobie)Cieľom je úspešne vykonať skúšku. Výsledky testov pre známkovanie a zápisu do AIS-u budú (v rámci skúšobného obdobia) vyhodnocované vždy v piatok príslušného týždňa.