Prvá pomoc (Bc.)

Letný semester 2017/2018 - aktuálne informácie

Sylaby predmetu

 

Simulačná výučba: (bude doplnené)

- miesto konania: telocvičňa FaFUK

- harmonogramy s rozpisom študentov:

- inštrukcie pre registráciu pre vzdelávací portál a organizácia simulačného vzdelávania: