Prístrojové vybavenie

Prístrojové vybavenie katedry

Kalorimeter Nano DSC (TA Instruments, USA)

Zariadenie na meranie zeta-potenciálu a veľkosti častíc Litesizer 500 (Anton Paar, Rakúsko)

Spektrofluorimeter Fluoromax-4 (Horiba Jobin Yvon, Francúzsko)

Denzitometer DMA 4500M (Anton Paar, Rakúsko)

Spektrofotometer Specord 200 Plus (Analytik Jena, Nemecko)

Spektrofotometer Agilent 8453 (Agilent Technologies, USA)

Transmisný mikroskop Axio Lab A1 (Zeiss, Nemecko)

Polarizačný mikroskop Eclipse LV100N Pol (Nikon, Japonsko)

Fluorescenčný mikroskop Eclipse TS2R (Nikon, Japonsko)

Ultrazvukový dezintegrátor SFX 150 (Branson, India)

Úpravovňa vody LabAqua Bio (Biosan, Lotyšsko)