Vedecká spolupráca

Vedecká spolupráca s domácimi a zahraničnými pracoviskami v období posledných 5 rokov:

·       Laboratory for marine and atmospheric biogeochemistry, Division for marine and environmental research, Rudjer Bosković Institute, Záhreb, Chorvátsko

·       Department of chemistry and biochemistry, University of Porto, Porto, Portugalsko

·       Laboratoire Léon Brillouin (CEA-CNRS), CEA-Saclay, Gif-sur-Yvette Cedex, Francúzsko

·       CELLS - Alba synchrotron, Cerdanyola del Vallés - Barcelona, Španielsko

·       Institute of Laue-Langevin (ILL) Grenoble, Francúzsko

·       Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, University of Trieste, Terst, Taliansko

·       Frank laboratory of neutron physics, Joint institute for nuclear research, Dubna, Rusko

·       Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Centrum biovied SAV, Bratislava, Slovensko

·       Katedra biotechnológií, Fakulta prírodných vied, Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko