Latinský jazyk

Katedra jazykov poskytuje výučbu latinského jazyka v dvoch študijných programoch: v bakalárskom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a v magisterskom programe farmácia. Absolvovaním predmetov zameraných na odbornú latinsko-grécku farmaceutickú a lekársku terminológiu získavajú študenti  schopnosť porozumieť odbornej terminológii a používať ju vo svojom odbore. Latinčina predstavuje kľúč k odbornej terminológii a prestavuje neodmysliteľnú súčasť odborného štúdia farmácie.

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Výučba latinského jazyka v bakalárskom študijnom programe sa realizuje v dvoch semestroch ako povinný predmet:

Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka (1)

Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka (2)

<output>Výučba latinského jazyka v bakalárskom študijnom programe sa realizuje v dvoch semestroch ako povinný predme </output>

<output>Výučba latinského jazyka v bakalárskom študijnom programe sa realizuje v dvoch semestroch ako povinný predmet: </output>

<output>Výučba latinského jazyka v bakalárskom študijnom programe sa realizuje v dvoch semestroch ako povinný predmet: </output>

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Výučba latinského jazyka v magisterskom študijnom programe sa realizuje v dvoch semestroch ako povinný predmet:

Latinská medicínska terminológia

Latinská farmaceutická terminológia