Pedagogická činnosť

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

 

 

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky