Pedagogická činnosť

Magisterský študijný program Farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Povinné predmety

Názov predmetuSylabus predmetuInformačný list predmetu
Latinská medicínska terminológiaSylabus (pdf)Informačný list (pdf)


Povinne voliteľné predmety 

Názov predmetuSylabus predmetuInformačný list predmetu
Latinská farmaceutická terminológiaSylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 1Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 2Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Medical WritingSylabus (pdf)Informačný list (pdf)


Výberové predmety

Názov predmetuSylabus predmetuInformačný list predmetu
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 3Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 4Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 5Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 1Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 2Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 3Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 4Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z nemeckého jazyka 5Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinné predmety

Názov predmetuSylabus predmetuInformačný list predmetu
Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka 1Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 1Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)

Povinne voliteľné predmety

Názov predmetuSylabus predmetuInformačný list predmetu
Základy latinského jazyka pre zdravotníckeho pracovníka 2Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 2Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)
Odborná jazyková príprava z anglického jazyka 3Sylabus (pdf)Informačný list (pdf)