Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:PaedDr. Viera Žufková, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry: doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.
Tajomníčka katedry: PhDr. Darina Kližanová

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
docentka vysokej školy, univerzity
02/501 17 195
vedný odbor 73-19-9 klasická filológia

PhDr. Darina Kližanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
asistentka vysokej školy / univerzity; tajomníčka katedry
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210
02/50117210

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzity
110

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka vysokej školy / univerzity
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210
02/50117210

Hore