Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúca katedry:PaedDr. Viera Žufková, PhD.
Tajomníčka katedry: PhDr. Darina Kližanová

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

PhDr. Darina Kližanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
asistentka vysokej školy / univerzity; tajomníčka katedry
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210
02/50117210

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzity
110

Mgr. Nicola Sipekiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka vysokej školy / univerzity
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210
02/50117210

Hore