Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:PhDr. Tomáš Hamar, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.
Tajomníčka katedry:PhDr. Darina Kližanová

Technicko-hospodárska
pracovníčka katedry:                
Ružena Kročková 
telefón: 02/501 17 112
email: krockovafpharm.uniba.sk 

 

 

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

PhDr. Tomáš Hamar PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
vedúci Katedry jazykov FaF UK
02/501 17 191

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
docentka vysokej školy, univerzity
02/501 17 195
vedný odbor 73-19-9 klasická filológia

PhDr. Darina Kližanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
asistentka vysokej školy / univerzity; tajomníčka katedry
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210

Ing. Mgr. Erika Jurišová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzity

PaedDr. Viera Žufková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka vysokej školy / univerzity
č. 117 (Odbojárov 10)
02/50117210

Hore