Personálne obsadenie

PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
vedúci katedry / Head of Department of Languages
Telefón
02/501 17 191
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Ľudmila Ozábalová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
zástupkyňa vedúceho katedry / Deputy Head
Telefón
02/501 17 195
Miestnosť
prvé poschodie vľavo, miestnosť 104 / first floor on the left, room 104
Poznámka
vedný odbor 73-19-9 klasická filológia
Publikačná činnosť

PhDr. Darina Kližanová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
odborná asistentka, tajomníčka katedry / Assistant Professor, Secretary of Department of Languages
Telefón
02/501 17 210
Miestnosť
č. 117, prvé poschodie vľavo / No. 117, first floor on the left
Publikačná činnosť

Ing. Mgr. Erika Jurišová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
odborná asistentka, Assistant Professor in the Department of Languages
Miestnosť
prvé poschodie vľavo, miestnosť 110 / first floor on the left, room 110
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

PaedDr. Viera Žufková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
odborná asistentka / Assistant Professor of Department of Languages
Telefón
02/501 17 210
Miestnosť
č. 117, prvé poschodie vľavo / No. 117, first floor on the left
Publikačná činnosť

Hore