Podpora publikovania

                   Beall's List of Potential Predatory Journals and Publishers

                   Criteria for Determining Predatory Open-Access Publishers


  • Ako nájsť správny časopis na uverejnenie článku:


  •  Writefull - nástroj pre vaše odborné texty v angličtine

webinár Writefull: 19. 10. 2023, 10:00 – 11:00

Správne použitie angličtiny je – popri odbornom obsahu – základným
predpokladom úspešného publikovania. Nástroje Writefull sú špeciálne navrhnuté na korektúru odborných textov v angličtine - korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis, slovosled a štylistiku.

Writefull Revise - nástroj na korekciu akademických textov v anglickom jazyku (možnosť stiahnuť do textového editora Word)

Writefull Cite - nástroj na korekciu citovania

Určené sú na korektúru odborných textov v angličtine: článkov, kníh, dizertačných prác atď. Korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku. Full Edit pracuje na úrovni fráz a viet.
Viac informácií na www.aib.sk/novinky/2358-writefull-full-edit
Nástroj využíva 12 vysokých škôl a inštitúcií v Česku a na Slovensku.
Nástroj Writefull - automatický generátor názvu odborného článku. Stačí zadať abstrakt Vášho pripravovaného článku (v angličtine) a na jedno kliknutie je vygenerovaný návrh názvu.
Návod s odkazom na Title Generator:  https://blog.writefull.com/automatic-title-generator/. Môžete skúšať aj opakovane, pre rôzne varianty názvu.

  •  Ak ste sa nestihli zúčastniť webinárov na tému: Ako písať a štruktúrovať vedecké články na publikovanie, pozrite si záznam seminára.