Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FaF UK

Granty na podporu vedeckých projektov mladých vedeckých pracovníkov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE AR 2021/2022

Oznam – predĺženie Grantov FaF UK na rok 2021

Na základe rozhodnutia Vedenia FaF UK oznamujeme, že sa predlžuje termín na podávanie záverečných správ pre Granty FaF UK pridelené na rok 2021 do 31. januára 2022.

 

  • Informácia:
    Pre granty FaF UK sa podávanie žiadostí a záverečných správ cez webové rozhranie UK ukončilo v roku 2016, ale naďalej sa používa pre granty UK.

Zoznam úspešných žiadateľov: