Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FaF UK

Granty na podporu vedeckých projektov mladých vedeckých pracovníkov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie 2019/2020:

  • Informácia:
    Pre granty FaF UK sa podávanie žiadostí a záverečných správ cez webové rozhranie UK ukončilo v roku 2016, ale naďalej sa používa pre granty UK.

Informácie o predchádzajúcich financovaných žiadostiach: