Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FaF UK

Granty na podporu vedeckých projektov mladých vedeckých pracovníkov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

AKTUÁLNE INFORMÁCIE (7.6.2022)

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v zmysle „Poriadku rozdeľovania grantov Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave“ boli dekanom fakulty, na základe návrhu grantovej komisie, udelené granty týmto mladým vedeckým pracovníkom: 

Zoznam úspešných žiadateľov pre rok 2022 (pdf)

Srdečne blahoželáme. 

 

  • Informácia:
    Pre granty FaF UK sa podávanie žiadostí a záverečných správ cez webové rozhranie UK ukončilo v roku 2016, ale naďalej sa používa pre granty UK.

Zoznam úspešných žiadateľov: