PODANIE PRIHLÁŠKY NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM

Skladá sa z dvoch základných krokov:

  • Podanie online prihlášky 
  • Nahratie požadovaných dokumentov

PRED PODANÍM ONLINE PRIHLÁŠKY:

          DEADLINE NA PODANIE PRIHLÁŠKY: 15. február 2023

 

NAHRATIE POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV:

Potrebné informácie nájdeš v automaticky vygenerovanom maile, ktorý dostaneš po podaní prihlášky.

Sú dva typy dokumentov:

  • povinné (štruktúrovaný životopis - CV, motivačný list, jazykový certifikát z jazyka, v ktorom budeš študovať),
  • nepovinné (dokladajúce tvoje školské/mimoškolské aktivity).

 

!Do mobility online sa dá nahrať iba jeden súbor, preto ak máš viac jazykových certifikátov či doplňujúcich dokumentov - potvrdení, diplomov a i., je potrebné urobiť vždy iba jeden pdf súbor!

Pred nahratím dokumentov si poriadne prečítaj "Zoznam povinných a nepovinných dokumentov k prihláške na Erasmus+ mobilitu pre akademický rok 2023/2024".

 

Po podaní prihlášky a nahratí dokumentov budú tieto obodované a pokiaľ splníš aj ďalšiu podmienku, získaš minimálny počet 15 bodov, aj tvoja prihláška postúpi do výberového konania. Výberová komisia zhodnotí všetky podané prihlášky (vr. odovzdaných dokumentov) a určí konečné poradie uchádzačov o mobilitu.

Výsledky výberového konania Ti budú oznámené mailom a zverejnené na webovej stránke.