KTO A AKO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ ŠTUDENTOM

  • Všeobecná charakteristika
  • Ako sa prihlásiť na Erasmus+ štúdium
  • Trvanie pobytu (predĺženie pobytu: krátkodobé/dlhodobé)
  • Sankcie za nedodržanie počtu kreditov 
  • Jazyková podpora v programe Erasmus+ (jazykové OLS testovanie)

 

Viac informácií k Erasmus+ mobilite ŠTÚDIUM nájdeš: TU