Dištančné štátne skúšky

Oznam o konaní dištančnej štátnej skúšky a zverejnenie prepojenia na audio-prenos


Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti: 
"vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

Začiatok:
od 08:00
Komisia č. 1Komisia č. 2Komisia č. 3
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
15. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
predsedníčka:
doc. M. Fulmeková
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
16. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
predsedníčka:
doc. M. Fulmeková
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
17. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
predsedníčka:
doc. M. Fulmeková
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
18. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
predsedníčka:
doc. M. Fulmeková
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
19. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
predsedníčka:
doc. M. Fulmeková
predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
22. 06. 2020predseda:
doc. T. Tesař
Bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky – riadny termín
– štátna skúška z predmetov Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky 
22. 06. 2020predsedníčka:
doc. D. Mináriková
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – náhradný/opravný termín 
a magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – náhradný/opravný termín 
 – štátna skúška z predmetov Farmaceutická chémia, Farmakológia a Farmakognózia 
30. 06. 2020predseda:
prof. M. Nagy
 
(spoločná komisia 
pre slovenský  
a anglický program)
predsedníčka:
doc. I. Tumová 

(slovenský program) 
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku – náhradný/opravný termín 
a magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku – náhradný/opravný termín 
 – štátna skúška z predmetov Farmaceutická technológia a Sociálna farmácia a lekárenstvo 
Bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky – náhradný/opravný termín
– štátna skúška z predmetov Zdravotnícke pomôcky a Diagnostické pomôcky 
18. 08. 2020predseda: 
doc. T. Tesař 

(spoločná komisia) 

 

 

Oznam o konaní dištančnej obhajoby záverečnej práce a zverejnenie prepojenia na audio-prenos

 

Pred pripojením si, prosím, zvoľte možnosti:
 "vypnúť kameru" a "stlmiť mikrofón" 

Dištančné obhajoby záverečných prác prebiehajú v spoločných komisiách pre študijné programy: 
Magisterský študijný program farmácia v slovenskom jazyku (FA
 Magisterský študijný program farmácia v anglickom jazyku (FAA)
– štátna skúška z predmetu Obhajoba diplomovej práce 

Bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP)
– štátna skúška z predmetu Obhajoba bakalárskej práce 

17. 06. 2020Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, FA, 09:00 Katedra farmaceutickej chémie, FA, 08:00 
18. 06. 2020Katedra farmaceutickej chémie, FA, 08:00 Katedra farmakológie a toxikológie, FA (1), 08:30 Katedra farmakológie a toxikológie, FA (2), 08:30 
19. 06. 2020Katedra farmakológie a toxikológie, FA, 08:30 
23. 06. 2020Katedra organizácie a riadenia farmácie, FA, 08:30 Katedra fyzikálnej chémie liečiv, FA, FAA, 09:30 Katedra chemickej teórie liečiv, FA, 09:00 
24. 06. 2020Katedra farmakognózie a botaniky, FA, 08:30 Katedra organizácie
a riadenia farmácie, FA, FAA, 08:30 
Katedra chemickej teórie liečiv, FA, FAA, 09:00 
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, FA, 08:40 
25. 06. 2020Katedra farmakognózie a botaniky, FA, FAA, 08:30 Katedra organizácie
a riadenia farmácie, FA, 08:30 
Katedra galenickej farmácie, FA, FAA, ZDP, 08:00 
Katedra farmakológie a toxikológie, FAA, 09:30 Katedra farmakológie a toxikológie, ZDP, 09:30 Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv, FA, ZDP, 08:40 
30. 06. 2020Katedra farmaceutickej chémie, FA, 15:00
18. 08. 2020Katedra organizácie 
a riadenia farmácie, FA, 13:00 
Katedra galenickej farmácie, ZDP, 13:30 
25. 08. 2020Katedra farmakológie a toxikológie, FA, 09:00 
27. 08. 2020Katedra fyzikálnej chémie liečiv, FA, 13:30