Mikrobiológia (Bc.)

Garant:

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

 

Prednášajúci:

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Mgr. Eva Drobná, PhD.

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

 

Týždenný rozsah výučby:

Prednášky - 2 h každý druhý týždeň

Cvičenia -  2 h každý druhý týždeň

 

Infolist predmetu

 

Sylaby

 

Študijná literatúra

 

Oznamy pre študentov

 Na laboratórne cvičenia z mikrobiológie je nutné si priniesť:

  • laboratórny plášť
  • jednorázové rukavice (aspoň dva páry)
  • rúško
  • prezúvky, príp. návleky
  • vytlačený protokol
  • modrú a červenú, resp. fialovú a ružovú ceruzku

Kabáty a veľké tašky je nutné nechať v šatni!