DOKTORANDI

Denní doktorandi v akademickom roku 2015/2016

Školení na Katedre farmakognózie a botaniky

5. ročník

PharmDr. Júlia Urdová  (školiteľ: prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD.)

 

4. ročník

Mgr. Antonios Koutsoulas  (školiteľ: Mgr. J. Tóth, PhD.)

PharmDr. Katarína Rendeková  (školiteľ: prof. PharmDr. P. Mučaji, PhD.)

  

2. ročník

Mgr. Petra Mitrengová  (školiteľ: RNDr. P. Gál. PhD.)

Mgr. Zuzana Vaneková  (školiteľ: prof. Ing. M. Nagy, CSc.)

 

1. ročník

Mgr. Michaela Barkociová (školiteľ: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.)

Mgr. Eva Trajčíková (školiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.)