DOKTORANDI

Denní doktorandi v akademickom roku 2022/2023

Školení na Katedre farmakognózie a botaniky

4. ročník

Mgr. Michaela Mergová (školiteľ: doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.)

 

Školení na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv

3. ročník

PharmDr. Ema Balažová (školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.)