DOKTORANDI

Denní doktorandi v akademickom roku 2018/2019

Školení na Katedre farmakognózie a botaniky

  

3. ročník

Mgr. Petra Mitrengová  (školiteľ: RNDr. P. Gál. PhD.)

Mgr. Zuzana Vaneková  (školiteľ: prof. Ing. M. Nagy, CSc.)

 

2. ročník

Mgr. Michaela Barkociová (školiteľ: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.)

Mgr. Eva Trajčíková (školiteľ: prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.)