Externé informačné zdroje

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu CVTI SR - predplatené databázy s finančnou spoluúčasťou VŠ SR. 

Licencované zdroje Farmaceutickej fakulty UK:

 • Lexicomp - farmakologická databáza pre lekárnikov, lekárov a zdravotnícky personál, ktorá poskytuje presné a aktualizované informácie o liekoch, ich toxicite, interakciách a vedľajších účinkoch. Je doplnená o identifikáciu neznámych preparátov, výpočtový modul, študijné materiály a ďalšie nástroje. (stručný návod na používanie)
 • European Pharmacopoeia - vstup do aktualizovanej licencie 11th Edition (11.0 – 11.1) - možný len cez novú platformu, ktorá zabezpečuje aj prístup do archívu.  
  • Pozor - nový spôsob registrácie užívateľov - potrebná aj každoročná obnova prístupu - kontaktujte PhDr. Mária Kadnárová, kadnarova1uniba.sk, kl. 157.

 • Prístup k zaujímavej špecializovanej databáze AccessPharmacy od renomovaného vydavateľstva McGraw-Hill. Skúšobný prístup je aktívny v internetovej sieti Univerzity Komenského v Bratislave do 30.4. 2024
  Kolekcia je dostupná na https://accesspharmacy.mhmedical.com/.    (viac informácií)


 • Writefull Revise - nástroj na korekciu akademických textov v anglickom jazyku
  Writefull Cite
  - nástroj na korekciu citovania.

  Určené sú na korektúru odborných textov v angličtine: článkov, kníh, dizertačných prác atď. Korigujú gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpunkciu, pravopis a štylistiku. Full Edit pracuje na úrovni fráz a viet. Viac informácií na www.aib.sk/novinky/2358-writefull-full-edit

  Nástroj využíva 12 vysokých škôl a inštitúcií v Česku a na Slovensku.

  Nástroj Writefull - automatický generátor názvu odborného článku. Stačí zadať abstrakt Vášho pripravovaného článku (v angličtine) a na jedno kliknutie je vygenerovaný návrh názvu.
  Návod s odkazom na Title Generator:  https://blog.writefull.com/automatic-title-generator/. Môžete skúšať aj opakovane, pre rôzne varianty názvu.

 • Skúšobný prístup do 31.12.2023: Duodecim Evidence Based Medicine Guidelines - databáza poznatkov o medicíne, založená na prípadoch z praxe (evidence-based), základná medicínska informácia vo fínskom systéme elektronického zdravotníctva, obohatená o audio a video príklady. Vydavateľstvo Duodecim je súčasťou Fínskej Lekárskej Spoločnosti. Viac informácií.  
 • BOOKPORT [odborná kolekcia e-kníh, prihlasovanie cez konto, návod].

Na adrese kniznicavili.uniba.sk môžete požiadať o aktiváciu vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba je určená výhradne pre akademickú obec UK).

Pri využívaní elektronických zdrojov sa zaväzujete, že budete rešpektovať podmienky použitia týchto zdrojov. Jedná sa hlavne o nasledujúce pravidlá:

 • Získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu užívateľa.
 • Nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronického zdroja alebo jeho podstatnej časti, hlavne kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
 • Získané dáta nie je možné ďalej kopírovať, rozmnožovať, distribuovať alebo inak reprodukovať ani sprístupňovať tretím osobám.

Voľne dostupné databázy a Open Access informačné zdroje