Externé informačné zdroje

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu CVTI SR - predplatené databázy s finančnou spoluúčasťou VŠ SR.

Licencované zdroje Farmaceutickej fakulty UK:

 • Lexicomp - farmakologická databáza pre lekárnikov, lekárov a zdravotnícky personál, ktorá poskytuje presné a aktualizované informácie o liekoch, ich toxicite, interakciách a vedľajších účinkoch. Je doplnená o identifikáciu neznámych preparátov, výpočtový modul, študijné materiály a ďalšie nástroje. (stručný návod na používanie)
 • The Merck Index - príručka organickej a anorganickej chémie; licencia do 31.12.2021. (stručný návod na používanie - v angl.)
 • European Pharmacopoeia - vstup do aktualizovanej licencie 10th Edition (10.6 - 10.8) - možný len cez novú platformu, ktorá zabezpečuje aj prístup do archívu.
  • Pozor - nový spôsob registrácie užívateľov - kontaktujte PhDr. Mária Kadnárová, kadnarova1uniba.sk, kl. 155.


  Na adrese kniznicavili.uniba.sk môžete požiadať o aktiváciu vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba je určená výhradne pre akademickú obec UK).

  Pri využívaní elektronických zdrojov sa zaväzujete, že budete rešpektovať podmienky použitia týchto zdrojov. Jedná sa hlavne o nasledujúce pravidlá:

  • Získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu užívateľa.
  • Nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronického zdroja alebo jeho podstatnej časti, hlavne kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
  • Získané dáta nie je možné ďalej kopírovať, rozmnožovať, distribuovať alebo inak reprodukovať ani sprístupňovať tretím osobám.

  Voľne dostupné databázy a Open Access informačné zdroje