Externé informačné zdroje

Farmaceutická fakulta UK sprístupňuje svojim registrovaným používateľom informačné databázy prostredníctvom externých informačných zdrojov Akademickej knižnice UK a projektu CVTI SR - predplatené databázy s finančnou spoluúčasťou VŠ SR. 

Licencované zdroje Farmaceutickej fakulty UK:

 • Lexicomp - farmakologická databáza pre lekárnikov, lekárov a zdravotnícky personál, ktorá poskytuje presné a aktualizované informácie o liekoch, ich toxicite, interakciách a vedľajších účinkoch. Je doplnená o identifikáciu neznámych preparátov, výpočtový modul, študijné materiály a ďalšie nástroje. (stručný návod na používanie)
  • pozvánka pre pracovníkov a študentov na online semináre s praktickými ukážkami práce so systémom Lexicomp. Určený je farmaceutom, vedcom, študentov a knihovníkom z inštitúcií, ktoré majú licencovaný prístup k Lexicomp. Priestor bude aj na otázky.
   Lexicomp Product Onboard Webinars
   Kedy: Opakuje sa v piatky od 12:00 do 13:00. Vyberte si termín a zaregistrujte sa:
   17. 6. 2022
   19. 8. 2022
   16. 9. 2022
   14. 10. 2022
   11. 11. 2022

   Bližšie informácie a prihlášky: www.aib.sk/seminare/933-lexicomp
   Na webinári sa dozviete, ako efektívne pracovať s databázami, monografiami, interaktívnymi nástrojmi a kalkulačkami na platforme Lexicomp, vrátane liekových interakcií, porovnávania liekov, ich prípravy a dávkovania. Zdieľajte prosím pozvánku s kolegami a kolegyňami, pre ktorých je užitočná.

 •   skúšobný prístup celej JoVE Education a k vybraným sekciám JoVE Research. Prístup bude aktívny od 1. do 30. 4. 2022.
  - JoVE je dostupné v počítačovej sieti celej Univerzity Komenského a cez vzdialený prístup Akademickej knižnice UK.
  - O pár dní bude aktívny aj cez univerzálny vyhľadávač Summon
  Stručný návod:
  *** JoVE Research ***
  - Počas skúšobného prístupu sú dostupné pre celú univerzitu sekcie: Behavior, Biology, Immunology and Infection, Medicine a Neuroscience.
  - U video článkov a protokolov z ostatných sekcií sú dostupné 2-minútové náhľady a texty protokolov. Nájdete tu aj video články zverejnené v režime open access alebo dočasne sprístupnené (označené free access).
  *** JoVE Education ***
  - Zastúpené sú odbory: biológia, chémia, environmentálne vedy (vrátane geovied), fyzika, technika (vrátane biomedicínskeho inžinierstva), psychológia, klinické zručnosti pre lekárov a ošetrovateľov. Najnovšie aj modul zameraný na štatistiku.
  - Typy vzdelávacích videí: JoVE Core (video učebnice), JoVE Science Education (videotéka venovaná výučbe praxe a teórie vedeckých pokusov cez názorné ukážky) a JoVE Lab Manual (základy laboratórnych techník)
  Celý návod na sprístupnenie vrátane odkazov do JoVE, materiálov pre pedagógov a knihovníkov nájdete na www.aib.sk/podpora/nastroje/2321-brana-k-e-zdrojom-uniba.
  - Každé video má napravo modré záložky, cez ktoré sa dostanete na textovú časť (Article), zdieľanie v Moodle alebo na iných web stránkach (Embed), pridanie do zoznamu videí (Playlist, vyžaduje vytvorenie osobného účtu) a celosvetové využitie daného videa (Usage stats).
  - Osobný účet umožňuje vzdialený prístup cez meno a heslo, ukladať a zdieľať videá a playlisty, vytvárať kvízy.


   

Na adrese kniznicavili.uniba.sk môžete požiadať o aktiváciu vzdialeného prístupu k externým informačným zdrojom UK aj z počítačov zapojených mimo sieť UK  (služba je určená výhradne pre akademickú obec UK).

Pri využívaní elektronických zdrojov sa zaväzujete, že budete rešpektovať podmienky použitia týchto zdrojov. Jedná sa hlavne o nasledujúce pravidlá:

 • Získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu užívateľa.
 • Nie je povolené systematicky alebo pravidelne sťahovať celý obsah elektronického zdroja alebo jeho podstatnej časti, hlavne kopírovať celé čísla elektronických časopisov.
 • Získané dáta nie je možné ďalej kopírovať, rozmnožovať, distribuovať alebo inak reprodukovať ani sprístupňovať tretím osobám.

Voľne dostupné databázy a Open Access informačné zdroje