VEGA 1/0429/21

Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Zástupca zodpovedného riešiteľa: PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.

Projekt je zameraný na štúdium mechanizmov účinku 4 kmeňov laktobacilov (i) na zápalový proces a lipidový metabolizmus v modeli pečene (HepG2) a (ii) na porušenú črevnú bariéru (Caco-2) v in vitro podmienkach. V prvej etape sa zameriame na štúdium TLR4 signálnej dráhy a jej „downstream“ molekúl, na aktiváciu tvorby protizápalových cytokínov a na stimuláciu expresie negatívnych regulátorov TLR4 signálnej dráhy v pečeni. Budeme sledovať vplyv laktobacilov na reguláciu lipidového metabolizmu (influx, efflux, syntéza a degradácia cholesterolu, triacylgycerolov, mastných kyselín). V druhej etape optimalizujeme zápalový kokultivačný model enterocytov (Caco-2) s hepatocytmi (HepG2). Na molekulárnej úrovni budeme analyzovať schopnosť laktobacilov obnoviť porušenú permeabilitu monovrstvy Caco-2 a ovplyvniť zápalový proces a lipidový metabolizmus v modeli medziorgánovej komunikácie v čase. Našimi poznatkami by sme chceli prispieť k objasneniu mechanizmov vzniku NAFLD a možnostiam jej ovplyvnenia probiotikami.