Študijné oddelenie

E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk ; faf.studijneuniba.sk ; faf.studyuniba.sk 

Telefón: 02/ 501 17 146, 145, 147, 144, 142, 141

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Štandardné úradné hodiny počas semestra

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:00
Streda 13:00 15:00
Štvrtok 9:00 11:00
Piatoknestránkový deň

*Mimo úradných hodín nás môžete kontaktovať na tel.č.: 02/ 501 17 146 alebo prostredníctvom mailu: studijnefpharm.uniba.sk v čase od 8.00 h - 16.00 h. 


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIEŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDP
I. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 309Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
II. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 224Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
III. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 363Silvia Hudecová
/141
Silvia Viteková
/147
IV. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 208 Silvia Hudecová
/141
V. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 248 Silvia Hudecová
/141

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Ing. Jana IVANOVÁ
vedúca študijného oddelenia
e-mail: jana.ivanovafpharm.uniba.sk
tel: (02) 50 117 142, 146
miestnosť: č. O - 5 (budova Odbojárov 10, prízemie)

 

Silvia VITTEKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 147
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: školné a poplatky, sociálne a motivačné štipendiá, rigorózne konania

 

Ing. Silvia ZOLVÍKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 145
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. a 2. ročník, ubytovanie, študentské preukazy ISIC

 

Silvia HUDECOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 141
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 3. - 5. ročník, študenti so špecifickými potrebami, doplňujúca skúška

 

Mgr. Zuzana OLLÉ
referentka

e-mail: specializacnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 144
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročníka, špecializačné štúdium

 

Martin JAMROŠKOVIČ
správca
e-mail: ais2fpharm.uniba.sk, martin.jamroskovicfpharm.uniba.sk
poznámka: Administrátor AIS2, Rozvrhový správca

 

Elena VILÉMOVÁ
webmaster
e-mail: webmasterfpharm.uniba.sk
poznámka: webmaster, facebook, instagram