Školné a poplatky

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

VP č. 17/2021 Smernica rektora Univerzity Komenského v BA

Dodatok č. 1 VP č. 27/2021 Smernica rektora UK 

Dodatok č. 2 VP č. 6/2022 Smernica rektora UK

Dodatok č. 3 VP č. 27/2022 Smernica rektora UK

VP č. 28/2022 Úplne znenie VP č. 17/2021 vrátane dodatku č. 1, 2, 3 

Dodatok č. 4 VP č. 35/2022 Smernica rektora UK 

Dodatok č. 5 VP č. 8/2023 Smernica rektora UK 

VP č. 18/2023 Úplne znenie VP č. 17/2021 vrátane dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 

Dodatok č. 6 VP č. 30/2023 Smernica rektora UK 

Dodatok č. 7 VP č. 42/2023 Smernici rektora UK

 

Príloha č. 2 Školné a poplatky v akademickom roku 2021/2022 

Príloha č. 3 Školné a poplatky v akademickom roku 2022/2023

Príloha č. 4 Školné a poplatky v akademickom roku 2023/2024 

Príloha č. 5 Školné a poplatky v akademickom roku 2024/2025