Zápis na doktorandské štúdium

Zápis na akademický rok 2021/2022

Usmernenie týkajúce sa zápisov na akademický rok 2021/2022.

Milí doktorandi,

zápisy sa uskutočnia prezenčne, v rokovacej sále FaF UK, na Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, podľa uvedeného rozpisu.

Bližšie informácie vám budú zaslané e-mailom.

Denná forma štúdia

dátum deň ročník
2.9.2021 štvrtok 1. ročník
3.9.2021 piatok 2. ročník (podľa harmonogramu)
6.9.2021 pondelok 3. ročník + 4. ročník (podľa harmonogramu)
8.9.2021 streda 5. ročník

Externá forma štúdia

dátum deň ročník
2.9.2021 štvrtok 1. ročník
7.9.2021 utorok 2. ročník + 3. ročník + 4. ročník
8.9.2021 streda 5. ročník
9.9.2021 štvrtok 6. ročník + 7. ročník (podľa harmonogramu)