Zápis na doktorandské štúdium

Zápis na akademický rok 2023/2024

Usmernenie týkajúce sa zápisov na akademický rok 2023/2024.

Milí doktorandi,

zápisy sa uskutočnia prezenčne, v rokovacej sále FaF UK ( Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, prízemie, dv. č. 36), na Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, podľa uvedeného rozpisu.

Bližšie informácie vám budú zaslané e-mailom.

Denná forma štúdia

dátum deň ročník
4.9.2023 pondelok 1. ročník (+BOZP)
5.9.2023 utorok 2. - 3. ročník (podľa harmonogramu)
6.9.2023 streda4. ročník (podľa harmonogramu)
7.9.2023 štvrtok 5. ročník (poďľa harmonogramu)

Externá forma štúdia

dátum deň ročník 
4.9.2023 pondelok 1. ročník (+BOZP)
11.9.2023 pondelok 2. - 7. ročník (poďľa harmonogramu)