Zápis na doktorandské štúdium

Usmernenie k zápisu na akademický rok 2024/2025

Milí doktorandi,

zápisy sa uskutočnia prezenčne, v rokovacej sále FaF UK (Sieň Vedeckej rady FaF UK, Odbojárov 10, prízemie, dv. č. 36), na Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, podľa uvedeného rozpisu.

Bližšie informácie vám budú zaslané e-mailom.

Denná forma štúdia

dátum deň ročník
2.9.2024 pondelok 1. ročník (+BOZP)
3.9.2024 utorok 2. ročník (podľa harmonogramu)
4.9.2024 streda3. + 4. ročník (podľa harmonogramu)
5.9.2024 štvrtok 5. ročník (podľa harmonogramu)

Externá forma štúdia

dátum deň ročník 
2.9.2024 pondelok 1. ročník (+BOZP)
9.9.2024 pondelok 2. - 7. ročník (podľa harmonogramu)