Akreditované študijné programy

Garanti a spolugaranti od akademického roku 2022/2023

Študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky (ZDP)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. - Zdravotnícka hygiena
doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. - Ekonomika v zdravotníctve
doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD. - Imunologické diagnostiká
doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. - Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie
PharmDr. Katarína Maráková, PhD. - Chemické diagnostické a zdravotnícke pomôcky, ich vlastnosti a štandardizácia

Študijné programy farmácia uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (FA) a v dennej forme v anglickom jazyku (FA/A)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH - Farmakológia
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. – Farmaceutická chémia
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA – Sociálna farmácia a lekárenstvo
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. - Farmakognózia
PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD. – Farmaceutická technológia

Študijné programy farmaceutická chémia uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFMX), v dennej forme v anglickom jazyku(dFMX/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFMX/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFMX/A/x)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
prof. RNDr. Peter Mikuš, PhD. – Farmaceutická chémia, Analytická chémia
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. – Farmaceutická chémia, Fyzikálna chémia
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. – Farmaceutická chémia


Študijné programy farmakognózia uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFMG), v dennej forme v anglickom jazyku(dFMG/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFMG/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFMG/A/x)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. – Farmakognózia
prof. Ing. Milan Nagy, CSc. – Farmakognózia
doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD. – Farmakognózia
doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD. - Nové trendy v oblasti prírodných liečiv
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. – Farmaceutická botanika


Študijné programy farmakológia uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dFML), v dennej forme v anglickom jazyku(dFML/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dFML/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dFML/A/x)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
prof. PharmDr. Adriana Duriš Adameová, PhD. – Farmakológia, Fyziológia
doc. PharmDr. Peter Křenek, PhD. – Farmakológia, Fyziológia
doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD. – Farmakológia, Toxikológia


Študijné programy klinická farmácia uskutočňované v dennej forme v slovenskom jazyku (dKFC), v dennej forme v anglickom jazyku(dKFC/A), v externej forme v slovenskom jazyku (dKFC/x) a v externej forme v anglickom jazyku (dKFC/A/x)


Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu:
prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH. – Klinická farmácia, Klinická farmakológia a farmakoterapia
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH., MBA. - Lekárenstvo-sociálna farmácia
doc. PharmDr. Anna Paul Hrabovská, PhD. - Klinická farmácia, Klinická farmakológia a farmakoterapia


Informačné listy predmetov

Odporúčané študijné plány pre študentov prvých ročníkov od akademického roku 2022/2023

Opisy akreditovaných študijných programov